Forbered dit stamtræ

FORBEREDELSE AF FAMILIETRÆET

Et familietræ bruges til at opridse et billede af familiens historie, så du med et enkelt blik kan se, hvor problemerne er i hver generation.

Begynd med dig selv; skriv dit navn og din ægtefælles navn og notér ethvert problem I har udfor jeres navne (hvis du er skilt, så indsæt også din tidligere ægtefælles navn). Gør det samme med dine børn, dine forældre og dine brødre og søstre – og med evt. børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Fortsæt på denne måde hele vejen igennem familietræet lige så langt du kan huske, og notér ethvert mønster eller problemområde i din slægt. Nogle problemer fremtræder vertikalt som fra farfar til far, andre fremtræder horisontalt som fra tante til tante eller fra fætter/kusine til fætter/kusine. Nogle af problemerne er indlysende, mens andre kun er
kendt af Gud. Vær ikke bekymret over det, du ikke ved. Jesus vil åbenbare det du behøver at vide, og det han åbenbarer, vil han også helbrede. Traumer kan helbredes gennem bøn om slægtens helbredelse, også selv om man ikke kender den præcise årsag til traumerne. Hvis du oplever, at din families problemer ikke er fuldstændig løst efter én hellig kommunion (nadver) eller bøn om helbredelse, skal du fortsætte med at bede. I nogle tilfælde er det nødvendigt at gentage bøn for helbredelse af slægten flere gange.

For at lave dit familietræ skal du gå mindst fire generationer tilbage, også selv om du ikke kender alle navnene. Hvis det er muligt, så spørg forældre, bedsteforældre og andre slægtninge for at få flere detaljer eller mere klarhed. Notér ethvert problem, som du ønsker at bringe frem for Herren, på familietræet. Hvis du er adopteret, kan det være, at du kun har ganske få oplysninger om din biologiske familie. Hvis det er tilfældet, så notér en hvilken som helst information, der hører til din biologiske familie samt de informationer, der hører til din adoptivfamilie. Hvis du er adopteret og ikke kender noget til din biologiske familie, så notér blot de oplysninger, som hører til din adoptivfamilie. Personer som ikke hører til familien, men som kan være årsag til problemer, kan også noteres på skemaet.

Når du er færdig med familietræet, så kig på de mulige mønstre eller problemområder, der er i slægten.
Nedenfor er anført nogle af de almindeligst forekommende områder af slægtsbindinger eller synd, som vil kunne hjælpe dig med at opfriske din hukommelse og skabe et mere helt billede af din slægt.

Husk at bede Helligånden om at åbenbare sin sandhed. Den viser dig måske et område, som ikke er nævnt nedenfor, men det er vigtigt at notere alle de områder, der åbenbares for at bryde slægtens mønstre af synd.

Du kan medbringe dit familietræ til Forsonings- og helbredelsesmesserne, hvor det vil blive lagt på alteret og bragt frem for Gud under messen. Du kan vælge at tage dit familietræ med hjem igen, arbejde videre med det, bede over det og medbringe det til en ny messe, eller du kan efterlade det, hvorefter det vil blive destrueret. Vil du have det med hjem, skal du lægge det i en kuvert med dit navn på og hente det, når messen er slut.

Almindeligst forekommende områder af slægtsbindinger eller synd:

1. Usædvanlig og voldsom død eller alvorlige traumer

Identificer dem i din familie som:
• Har begået eller forsøgt selvmord
• Er blevet myrdet eller er omkommet på tragisk vis f.eks. ved ulykker eller i krig
• Har foretaget abort eller været delagtig i abort
• Har haft gentagne spontane aborter
• Er død i en institution for mentalt syge, på plejehjem eller i fængsel (ensomme/uelskede/forladte)
• Ikke fik en kristen begravelse og forbønner (sjælemesse), eller som ingen sørgede over
• Som man sørgede over på unaturlig vis
• Alt for tidlig død
• Alvorlige traumer, som synes at nedarves (f.eks. drukning, som resulterer i vandskræk hos andre slægtninge).

2. Okkult eller dæmonisk aktivitet
• Overtro
• Deltagelse i okkult aktivitet (f.eks. heksekunst, astrologi, spiritisme, spådom)
• Åbne sig op for kræfter fra den åndelige (dæmoniske) verden såsom forudsigelser eller andre psykiske evner
• Blodpagt med Satan eller involvering i satandyrkelse
• Kontakt med hekse eller andre personer, der beskæftiger sig med det okkulte

3. Mønster af vanemæssige synder

Seksuelle synder
• Ægteskabsbrud / utugt
• Prostitution
• Homoseksualitet
• Incest
• Pornografi
• Begær
• Seksuel promiskuitet (f.eks. sex med skiftende partnere)
• Seksuel perversitet
• Seksuel afhængighed

Sørg for at lave en liste over alle seksuelle partnere og/eller sjælelige bånd, som du har med en anden. Dette er meget vigtigt. Selv om det ikke var seksuelt, kan du være bundet åndeligt, følelsesmæssigt eller mentalt.
Hvis du er forbundet med en anden, skal du have skåret forbindelsen over. Husk at Jesus ikke skiller os fra en person, når vi har været bundet til ham eller hende på måder, som er hellige og indeholdt i Guds plan og vilje. Han sætter os kun fri fra den uhellige eller destruktive del af relationen. Dette er et særligt vigtigt skridt, når du er gift eller planlægger at gifte dig. Din ægteseng skal kun omfatte dig, din ægtefælle og Gud.

Andre vanemæssige synder
• Vold
• Misbrug (fysisk, mental, følelsesmæssig eller åndelig)
• Incest
• Racefordom
• Religiøs fordom
• Vrede
• Mord
• Stolthed
• Griskhed
• Materialisme
• Hovmod
• Had
• Utilgiven holdning
• Afhængighed (alkohol, nikotin, stoffer, føde m.m.)
• Egoisme
• Dømmesyge

4. Destruktive eller abnorme mønstre i relationerne
• Skilsmisse
• Fjendskab
• Kontrol over andre
• Manipulation
• Dominere (styring, tyranni)
• Hævnlyst
• Utilgiven holdning
• Bitterhed
• Vrede
• Depression
• Stempling af familiemedlemmer som udstødte, ’sorte får’, syndebukke, mislykkede m.m.

5. Sygdomme eller anlæg for sygdom
• Gigt, kræft, sukkersyge, depression, fibromyalgi, hovedpine, hjerteproblemer, for højt blodtryk, maniodepressive forstyrrelser, mental retardering, mentale forstyrrelser, åndedrætsproblemer, hudproblemer, sår, mavesår, nervøst sammenbrud.

6. Historiske familieforhold
• Delagtighed i alvorlige syndige, onde eller traumatiske begivenheder (f.eks. massakrer, pineri, slaveri, erobringer m.m.)
• I forbindelse med etnisk oprindelse: Negative træk, kulturel ondskab, undertrykkelse, forbandelser

7. Familiens religiøse historie
• Lav en liste over alle ikke-jødiske og ikke-kristne religioner i slægten (f.eks. Islam, buddhisme)

8. Sår fra moders liv
• Barn undfanget i begær eller voldtægt
• Illegitimt barn
• Forældre, der har planlagt bortadoption eller forkastelse af deres barn
• Ambivalens overfor eller forkastelse af barnet fra en af forældrene
• Frygt / angst (f.eks. hos moderen for ikke at kunne fuldbyrde svangerskabet)
• Forsøgt / mislykket abort
• Tab af faderen
• Livstruende sygdom hos moderen
• Livstruende sygdom hos barnet
• Moder havde spontan(e) eller planlagt(e) aborter før du / dine søskende blev undfanget (se også pkt. 1 vedr. aborter).

Klik her for at se et eksempel på et familietræ