Velkommen

Kære brugere af hjemmesiden

Den 27. november 2020 fejrede vi vores sidste Forsonings-og Helbredelsesmesse i Jesu Hjerte Kirke. Vores arbejdsgruppe, der har været ansvarlig for disse messer, der har fundet sted i 13 år, har efter modent overlæg besluttet at stoppe med at fejre disse messer. Det har først og fremmest være af rent praktiske grunde, at vi har truffet denne beslutning. Vi har været glade for at fejre disse messer, som vi ved, også har betydet meget for mange af deltagerne.

Samtidig er vi også begyndt at forstå, at tiderne nu virkelig har ændret sig, og Kirken selv er i en ny situation i det tredje årtusind. Vi har derfor spurgt os selv og Gud, om vi kan tjene ham på en ny måde. Eller sagt på en anden måde: Hvad har Kirken lige netop nu brug for, og hvad kan vi bidrage med i denne forbindelse?

Kirken er med måske med et fortærsket udtryk en græsrodsbevægelse, dvs. den vokser nedefra ligesom en organisme: Et frø lægges i jorden, spirer og vokser op til en ny plante; sådan taler Jesus selv om Guds rige. Eller Peter i et af sine breve taler om at bygge Guds hus af levende stene. Der er en grundvold, som er apostlene, og ovenpå den bygges så Kirken op af levende stene, dvs. de kristne. Kirken er en organisme og ikke en organisation. Det er denne grundlæggende sandhed, som er sandheden om Guds Kirke. Det er denne sandhed, som i praksis ikke fungerer. Vi er blevet for meget organisation, hvor der ikke rigtig er plads for livskraften, nemlig Guds egen Helligånd. Kun en organisme har brug for livskraft. Kirken er en organisme, der lever af Helligånden, som giver den liv, vækst og frugtbarhed. Det er virkelig bibelsk og katolsk lære, som vi desværre ofte overser.

Vores arbejdsfællesskab vil nu prøve at være et redskab for Kirken forstået som organisme inspireret af livets Ånd. Vi er naturligvis ikke kommet frem til en hel mængde gode forslag, men vi har udviklet nogle grundforestillinger. Ved hjælp af hjemmesiden vil vi fremover kommunikere de inspirationer, der kommer til os og således give jer selv mulighed til at være levende celler og levende stene i Kirken, således at Kirken kan bygges op igen ikke mindst takket være jer og os. Ansvaret for Kirkens åndelige fornyelse ligger hos alle os, der kalder sig kristne

Det er måske nødvendigt, at ændre hjemmesidens navn. Det vil vi så meddele på den nuværende hjemmeside.

Lars Messerschmidt

+++

Oprindelige forside (indholdet vil blive ajourført i løbet af foråret 2021) 

Førstkommende arrangement i kalenderen  (se alle arrangementer her):

I den hellige messe er hele Kristi universelle frelsesværk nærværende. Alt, hvad Jesus har gjort for os i sit jordiske liv, hans lidelse, korsoffer og opstandelse er til stede i eukaristien.

Jesus er selv til stede i messen som frelser.

Vi skal derfor deltage i messen med den samme indstilling som folk havde på Jesu tid: at møde ham for at blive frelst.

Frelse er forsoning med Gud og forsoning med mennesker. Frelse er befrielse fra onde magter. Frelse er helbredelse af hele vor person: ånd, sjæl og legeme. Frelse er nyt liv, guddommeligt liv, et liv i Helligånden.

Alle kan komme for at møde Jesus, menneskehedens læge, befrier, frelser og livgiver, som sagde: ”Jeg er kommet, for at de skal have liv, ja liv i overflod” (Joh 10,10).

Vi vil bede ham om befrielse og helbredelse for os selv, for vore nærmeste, for familiens problemer (f.eks. alkoholisme) og for alle mennesker. Vi vil bede om forsoning dér, hvor der er fjendskab og uløste problemer, om forsoning med de afdøde i vores familie, om evig fred hos Gud for alle, som er gået bort, men stadig har brug for vor forbøn og kærlighed.

For at forberede dig til på en frugtbar måde at tage del i messen, skal du nøje overveje, hvad du vil bede om for dit eget vedkommende og for andre. Lav gerne dit stamtræ i 3-4 generationer med en beskrivelse af familiens problemer. Medbring dette til messen.

Men det allervigtigste er, at du møder op med et ønske om at få tilgivelse for dine egne synder og med vilje til at tilgive dem, der har gjort dig ondt.

For katolikker vil der være mulighed for at gå til skrifte en time inden messen. Alle er velkommen til en personlig samtale.

Messens hoveddele består af læsning af Guds ord – Guds ord har en mægtig virkende kraft -; af frembærelse af Kristi offer for vore og hele verdens synder; af modtagelsen af Kristi legeme og blod til helbredelse og evigt liv.

Selvom kun katolikker har mulighed for at gå til alters, kan alle, der ønsker det, få en velsignelse under altergangen. Også denne velsignelse er til helbredelse og liv.

Efter altergangen er der en stund med tilbedelse af Jesus. Det er øjeblikket, hvor vi åbner vort hjerte for ham og modtager hans helbredelse for os selv og for dem, vi særligt tænker på.

I forbindelse med messen er der mulighed for personlig forbøn.

Arrangementerne finder sted i:

Jesu Hjerte Kirke og menighedslokaler,
Stenosgade 4
1616 København V

www.jesuhjertekirke.dk

Forsonings– og helbredelsesmesse
Fortrinsvis den sidste fredag i måneden. Kl. 19.00 – ca. 21.00.
Indgang 4, kirken.
Skriftemål fra kl. 18.00 – 19.00 samt efter messen, hvor der også er mulighed for personlig forbøn og en kort samtale. Under messen kan du få indviet medbragt olivenolie, vand og salt.

Åben Dør
Fortrinsvis den 2. fredag i måneden. Kl. 18.00 – 19.30.
Indgang 4 A
Her kan du komme uden at have aftalt tid. Åben Dør giver mulighed for den lidt længere samtale og for personlig forbøn for dig, som har brug for åndelig hjælp til at blive sat fri af det, du kæmper med eller er kørt fast i.

Foredrag

Enkelte mandage kl. 19-21.
Indgang 4 B.
Med fokus på temaer i relation til Forsonings– og helbredelsesmessen.